Hvad skal indgå i en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt sætter rammerne for lejemålet og fastsætter, hvilke forpligtelser og rettigheder både udlejer og lejer har i løbet af lejeperioden. Der er mange forskellige betingelser, der skal indgå i erhvervslejekontrakten, og det er vigtigt, at kontrakten dækker alle de relevante dele af et erhvervslejemål.

Nogle af de områder, erhvervslejekontrakten skal dække, er bl.a. huslejens størrelse, opsigelse og ophævelse af lejemålet, vedligeholdelse og lejerens brug af det lejede. Inden for de fleste af disse områder kan udlejer og lejer frit aftale sig frem til de specifikke vilkår, som skal gælde for erhvervslejemålet. Et af de områder, som er præget af ufravigelige bestemmelser, er opsigelse og ophævelse af lejemålet. Her kan man altså ikke lave en aftale om vilkår, som er anderledes end dem, der er angivet i erhvervslejeloven.Hvis du er i tvivl om, hvordan en erhvervslejekontrakt skal udformes og struktureres, kan du med fordel tjekke denne tjekliste til erhvervslejeloven fra Erhvervsstyrelsen. Den indeholder alle de centrale elementer, som bør indgå i en erhvervslejekontrakt, så du kan gennemgå, om din kontrakt lever op til loven.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *